over Plein.nl

Plein.nl beheert verschillende webshops in Nederland en België die al jouw dagelijkse verzorgingsproducten verkopen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezin, het huishouden of je huisdier.

Plein.nl is een Pure E-commerce Player en gevestigd met kantoor en distributiecentrum in Houten. Onze belangrijkste webshops zijn Drogistplein, Huisdierplein, Tandartsplein en Huishoudplein. Daarnaast hebben we ook nog Baby- en Scheerplein.

We vinden het belangrijk dat je fijn bij ons winkelt en daar doen we alles aan. Het moet zo makkelijk mogelijk zijn om je bestelling te ontvangen, of je nou éénmalig bij ons komt, of een abonnement afsluit op een bepaald product zodat je er nooit meer aan hoeft te denken. Daarnaast focussen we ook op een fijne samenwerking met leveranciers en fabrikanten. Wij geloven er namelijk in dat je met een goede en langdurige samenwerking tot de beste resultaten komt.

Plein.nl werkt volgens de richtlijn online verkoop UAD-Geneesmiddelen.